ASOCIACE ŠKOL KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Prosazujeme profesní zájmy všech škol kritické infrastruktury a přispíváme tak ke zkvalitňování vzdělávání v této oblasti a podílíme se na připravenosti a řešení ochrany prvků kritické infrastruktury s cílem zabezpečení fungování chodu státu.

O NÁS

Asociace škol kritické infrastruktury, jako profesní nepolitická organizace sdružuje právnické i fyzické osoby a svoji činnost vyvíjí na území České republiky. Profesně je zaměřena především na procesy vzdělávání v oblasti kritické infrastruktury a současně na všechny další oblasti, které ovlivňují podmínky pro poskytování tohoto organizačního procesu.

V České republice bylo vyčleněno 9 oblastí kritické infrastruktury, kde je nutná výchova a vzdělávání personálu.

Členem ASKI se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami ASKI a programem spolku a projeví vůli stát se členem. Členem ASKI se může stát také právnická osoba.

Školy, kterých se potenciálně týká zapojení do odborné přípravy v problematice kritické infrastruktury a které se přímo nebo nepřímo podílí na plnění profesních požadavků v kritériích zabezpečení funkce státu v kritické infrastruktuře

V rámci členství v Asociaci škol kritické infrastruktury máte možnost se zúčastnit akcí, které se konají po celý kalendářní rok.

CO JE NAŠÍ ČINNOSTÍ